2013-08-10大稲埕煙火節035.jpg  

 

2013-08-10大稲埕煙火節001.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節002.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節003.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節004.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節005.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節006.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節007.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節008.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節009.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節010.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節011.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節013.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節014.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節015.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節016.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節017.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節018.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節020.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節021.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節022.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節023.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節024.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節025.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節026.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節027.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節029.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節031.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節032.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節033.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節034.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節036.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節037.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節038.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節039.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節040.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節041.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節042.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節043.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節045.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節046.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節047.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節048.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節050.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節051.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節053.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節054.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節055.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節058.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節059.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節061.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節062.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節063.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節064.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節066.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節068.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節069.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節070.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節072.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節073.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節074.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節075.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節076.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節077.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節078.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節079.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節080.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節081.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節082.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節083.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節084.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節085.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節086.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節089.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節090.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節091.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節092.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節093.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節094.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節095.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節096.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節097.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節098.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節099.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節100.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節101.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節102.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節103.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節104.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節105.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節106.jpg

 

2013-08-10大稲埕煙火節107.jpg  

 

結束~呵呵~感覺一年比一年還要來的不好看,不知怎麼回事?應該是愈拍愈差的關係,該要換相機了......

arrow
arrow
    全站熱搜

    castor0605 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()