2017-06-14011.jpg

 

真的是每天都肌肉痠痛,為什麼你們都不會?實在是太奇怪了~
每天一下班就到健身房跟大家集合,本來對運動就是很懶散的我,只求有做就好了。
到現在每天有課表,不停加重量。健保卡都沒看感冒了,統統拿去看復健。

 

2017-06-13005.jpg

 

還有團服,哈哈~

 

2017-06-14013.jpg

 

2017-06-16006.jpg

 

2017-06-16007.jpg

 

2017-06-16008.jpg

 

2017-06-17001.jpg

 

2017-06-20001.jpg

 

2017-06-21004.jpg

 

目前手上有三張治療卡了,我的天啊~在這樣練下去,會不會掛掉⋯⋯

    全站熱搜

    castor0605 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()